Fotovoltaika

Fotovoltaika je metoda přímé přeměny slunečního záření na elektřinu (stejnosměrný proud) s využitím fotoelektrického jevu na velkoplošných polovodičových fotodiodách. Jednotlivé diody se nazývají fotovoltaické články a jsou obvykle spojovány do větších celků - fotovoltaických panelů. Samotné články jsou dvojího typu - krystalické nebo tenkovrstvé. Krystalické články jsou vytvořeny na tenkých deskách polovodičového materiálu, tenkovrstvé články jsou přímo nanášeny na sklo nebo jinou podložku. V krystalických technologiích převažuje křemík, a to monokrystalický nebo multikrystalický, jiné materiály jsou používány pouze ve speciálních aplikacích. Tenkovrstvých technologií je celá řada, například amorfní křemík a mikrokrystalický křemík, jejichž kombinace se nazývá tandem, dále telurid kadmia a CIGS sloučeniny.

 

Součásti fotovoltaické elektrárny

  • Fotovoltaické panely
  • Regulátor resp. MTTP měnič
  • Střídač
  • Propojovací vodiče
  • Ochranné prvky
  • Elektrocentrála – záložní zdroj a baterie (ostrovní provoz)
  • Transformátor (připojení do přenosové soustavy)

 

 

Nejčastěji používaným materiálem na výrobu konstrukcí nesoucích solární panely jsou ocel a hliník. Konstrukce se většinou umísťují na šikmé i vodorovné střechy rodinných domů, ale i výrobních hal. V případě, že jde o FTV, pak se umístění solárních panelů provádí na konstrukce vybudované na pozemku zákazníka. Montážní systém je složen z podpěrných konstrukcí pro volné plochy a ze speciálních žárově zinkovaných zemních vrutů v celohliníkovém nebo ocelovém – žárově pozinkovaném provedení. Konstrukční řešení umožňuje umístit dva nebo tři panely nad sebou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Solární pumpy

 Solární automatická vodárna není závislá na dodávce elektrické energie ze sítě, neboť je vybavena solárním panelem. Je vhodná k zásobování vodou na chatách, chalupách, vhodná k zalévání zahrad a všude tam, kde není zdroj elektrické energie, ale je umístěná na místě dostatečného slunečního svitu.

 

 

 

 

Součásti systému

  • 12V akumulátor, do něhož solární regulátor ukládá vyrobenou elektřinu
  • expanzní nádoba pro plynulejší dodávku vody
  • sinusový měnič

 

 

Kontaktní osoba: Petr Brunclík, tel.: +420 608 150 020, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.