Fotovoltaika je metoda přímé přeměny slunečního záření na elektřinu (stejnosměrný proud) s využitím fotoelektrického jevu na velkoplošných polovodičových fotodiodách. Jednotlivé diody se nazývají fotovoltaické články a jsou obvykle spojovány do větších celků - fotovoltaických panelů. Samotné články jsou dvojího typu - krystalické nebo tenkovrstvé. Krystalické články jsou vytvořeny na tenkých deskách polovodičového materiálu, tenkovrstvé články jsou přímo nanášeny na sklo nebo jinou podložku. V krystalických technologiích převažuje křemík, a to monokrystalický nebo multikrystalický, jiné materiály jsou používány pouze ve speciálních aplikacích. Tenkovrstvých technologií je celá řada, například amorfní křemík a mikrokrystalický křemík, jejichž kombinace se nazývá tandem, dále telurid kadmia a CIGS sloučeniny.

 

Součásti fotovoltaické elektrárny

  • Fotovoltaické panely
  • Regulátor resp. MTTP měnič
  • Střídač
  • Propojovací vodiče
  • Ochranné prvky
  • Elektrocentrála – záložní zdroj a baterie (ostrovní provoz)
  • Transformátor (připojení do přenosové soustavy)

 

 

Nejčastěji používaným materiálem na výrobu konstrukcí nesoucích solární panely jsou ocel a hliník. Konstrukce se většinou umísťují na šikmé i vodorovné střechy rodinných domů, ale i výrobních hal. V případě, že jde o FTV, pak se umístění solárních panelů provádí na konstrukce vybudované na pozemku zákazníka. Montážní systém je složen z podpěrných konstrukcí pro volné plochy a ze speciálních žárově zinkovaných zemních vrutů v celohliníkovém nebo ocelovém – žárově pozinkovaném provedení. Konstrukční řešení umožňuje umístit dva nebo tři panely nad sebou.