Sorbent je založený na bázi nanotechnologie.

 

SORBEUM®

1Je patentovaný, v EU vyrobený, vysoce účinný absorbent s hydrofobním povrchem, tmavo šedé až černé barvy vyrobený ve tvaru vloček, extrudátů, anebo polštářů různé velikosti, sekaných útvarů různé velikosti, jiných i dutých tvarů, sběrných souprav, anebo vodních, či vzduchových filtrů podle potřeby a použití. 

2je absolutně přírodní, laboratorně testovaný, praxí prověřený absorbent, který je zdravotně nezávadný. Je biologicky a chemicky neutrální, úsporný, netoxický, úplne ekologický s odolností vůči vysokým teplotám, s vysokou schopností tepelné, zvukové a radioaktivní izolace.

3Vyznačuje se mimořádně nízkou objemovou hmotností. Jeden 100l polyetylenový pytel s produktem SORBEUM váží přibližne 1kg a dokáže adsorbovat přibližne 53kg ropy. Nejsou vyžadovány speciální podmínky pro skladování, ani speciálně trénovaný personál, anebo zvláštní zařízení pro aplikaci, anebo práci s produktem SORBEUM. 

 

Oblasti použití SORBEUM®
 • Je schopen absorbovat ropné a petrochemické látky plovoucí na hladině a nerozpustné ve vodě, nebo rozlitý na zemi, ale látky těžší než voda.
 • Účinně absorbuje také toxické chemikálie, zejména kyseliny a alkoholy.
 • Absorbuje také těžké kovy, škodlivé plyny, oleje a pyl ze vzduchu.
 • Má tu vlastnost, že lze zpětné získávat látky, to znamená, že většina druhů absorbovaných látek může být získána zpět ve stavu vhodném k dalšímu využití působením tlaku nebo odstředivé síly.
 • Používá se především pro prevenci a odstranění ekologických havárií, pro filtraci vody, plynů a znečištěného ovzduší, snížení radioaktivity a konstrukce pro výrobu izolace, omítky, malty a betonu. Má nízkou hmotnost.
 • Díky vysoké tepelné odolnosti (krátkodobě až 1200°C, dlouhodobě až 800°C) je vhodný pro tepelnou a zvukovou izolaci a požární ochrany objektů. Další oblastí použití je výroba žáruvzdorných těsnění, izolace a žáruvzdorných výrobků. Sublimuje při teplotě nad 3000°C.
 • Ve směsi s rašelinou se používá k rekultivaci úrodné půdy.
 • Je možné použít k provzdušnení půdy, kdy působí jako stabilizátor vlhkosti, zlehčuje půdu a snižuje odpar a tím spotřebu vody. Aktivovaná rašelina absorbuje přímo oleje, kyseliny, těžké kovy, pesticidy, herbicidy, toxické substance, alkoholy a ostatní chemikálie.

 

 

 TECHNICKÉ ÚDAJE

 Chemické složení:

 • C (uhlík) 90 – 99% wt.
 • Zbytek do 100% O, Si, Mg, Al

 Test požární bezpečnosti:

 • Použitý standard: STN ISO 871
 • Výsledek: Vzorek absorbentu SORBEUM do 650°C nevzplanul a nevznítil se